Ilustrační fotografie od Jan van der Wolf na Pexels.com

Dne 8. 2. 2023 bude probíhat uzavírka části komunikace v ul. Čechovická v Prostějově, a to od křižovatky u ul. Ječná po dům č. or. 95 v ul. Čechovická v Prostějově.

Důvod uzavírky: pohyb manipulační techniky při pokládce stropních panelů při výstavbě rodinného domu na pozemku parc. č. 598 v k.ú. Čechovice u Prostějova

Objížďka: objízdná trasa bude vedena po ul. Čechovická a Esperantská

Odpovědná osoba: Patrik Zapletal, tel.: 607 172 702

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu