Ilustrační fotografie od Roger Brown na Pexels.com

Rychlé změny provázejí v těchto týdnech stavbu tramvajové trati na Nové Sady. Za pár týdnů se například otevře jedno nové náhradní parkoviště a současné parkoviště u prodejny Albert bude naopak kvůli postupu stavby dočasně uzavřeno. Křižovatka u Billy by měla být na konci května opět zprovozněna.

V uplynulých měsících už proběhly náročné přeložky všech inženýrských sítí v křižovatce ulic Schweitzerova, Zikova a Jeremiášova. Poté stavební firma zahájila výkopy a sanace podkladů, výstavbu tramvajové trati přes křižovatku a také výstavbu křižovatky rozšířením do nového tvaru. Souběžně probíhá výstavba nové tramvajové trati v úseku ulice Zikova před supermarketem Penny.

Od 4. dubna bude otevřeno nové provizorní stání pro osobní vozidla rezidentů sídliště v úseku mezi ulicemi Rožňavská a Schweitzerova. Ihned po tomto datu bude současné parkoviště před Albertem dočasně zrušeno, protože se na jeho místo přesune výstavba tramvajové trati včetně rozšíření komunikace a budování podélných stání.

Po dobu výstavby v tomto úseku bude vymezen jednosměrný jízdní pruh ve směru z ulice Werichova na parkoviště u supermarketu Albert, odkud bude možná doprava dále do města. Příjezdová komunikace od ulice Rooseveltovy po souběžné komunikaci se Zikovou a přes tzv. „esíčko“ u kotelny zůstane obousměrná.

Stavební firma opakovaně vyzývá obyvatele Nových Sadů, aby si nezkoušeli zkracovat cestu přes staveniště křižovatky u Billy odstraňováním oplocení. Pro chodce jsou zde náhradní pěší trasy a cesta přes výkopy moc času neušetří, zato zvyšuje riziko nehod. Stavbyvedoucí upozorňuje veřejnost, že bude v případě porušování oplocení a chození přes staveniště volat policii. Tato důležitá křižovatka by měla být už za dva a půl měsíce kompletně přebudována a znovu otevřena 30. května.

Mgr. Michal Folta
Magistrát města Olomouce
mediální servis