Detox fotografie od Sebastian Voortman na Pexels.com

Téměř tři milióny korun poputují z rozpočtu Olomouckého kraje na podporu environmentálního vzdělávání, na studijní stipendia v zahraničí a na mezinárodní výměnné pobyty mládeže a mezinárodní vzdělávací programy.

Do programu na podporu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty se přihlásilo celkem 45 zájemců o poskytnutí dotace, uspělo 38 žádostí v celkové částce 2 300 250 korun.

Cílem dotačního programu je podpora aktivit škol, školských zařízení a středisek ekologické výchovy v Olomouckém kraji, které se věnují oblastem environmentálního vzdělávání a udržitelného rozvoje,“ řekl uvolněný člen Rady Olomouckého kraje pro oblast školství Aleš Jakubec.

Na podporu mezinárodních výměnných pobytů mládeže a mezinárodních vzdělávacích programů Olomoucký kraj ve svém rozpočtu pro letošní rok uvolnil částku 500 000 korun. V rámci dotačního programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí pak hejtmanství podpořilo 14 žádostí v celkové výši 192 500 korun.

Jde o podporu zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních škol a studentů vyšších odborných škol v Olomouckém kraji nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým bydlištěm v našem regionu. Chceme tím zvýšit možnosti uplatnění na trhu práce a podpořit hospodářský růst v našem regionu,“ doplnil Aleš Jakubec.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz