Téměř 87 milionů korun půjde v roce 2022 do obnovy vodohospodářské infrastruktury v Olomouci. Peníze chce město investovat do oprav, rekonstrukcí a rozvoje vodovodů a kanalizací. V příštím roce začne i s výstavbou moderní nízkoteplotní sušárny kalů za bezmála 185 milionů.

Nová sušárna vznikne v areálu olomoucké čistírny odpadních vod na Nových Sadech v místě současného překladiště kalů. Celkové náklady stavby přijdou na téměř 184,7 milionu korun. Město bude muset dát z vlastního tři čtvrtiny, pouze 38,2 milionu korun pokryje dotace. Stavba má být hotová v průběhu roku 2023. V příštím roce město proinvestuje náklady ve výši 65 milionů korun, zbývající část zaplatí v roce 2023.

Po uvedení nového zařízení do provozu nás konečně přestane obtěžovat každoroční zápach z polí. Kaly z čističky už totiž zemědělci přestanou zaorávat na polích v okolí města jako hnojivo, ale nově budou využity k výrobě tepla. Díky investici tak zajistíme ochranu životního prostředí, vody i zdraví lidí a splníme požadavky nové legislativy,“ popsal primátor Mirek Žbánek. Od 1. ledna 2023, kdy nové ustanovení vyhlášky Ministerstva životního prostředí vstupuje v platnost, bude totiž mnohem těžší vyvážet odpad z čistíren na pole nebo do kompostáren. „Ze strany provozovatele tepelného hospodářství města už jsme dostali závazek stoprocentního energetického využití produkovaného sušeného kalu při výrobě tepla pro obyvatele na Olomoucku,“ zdůraznil primátor.

Kromě obří investice do moderní nízkoteplotní sušárny kalů připravuje město i další projekty a investice, které zajistí obnovu a rozvoj vodovodní a kanalizační sítě ve městě. „V příštím roce uskutečníme například rekonstrukci kanalizace v ulici Opletalova za téměř šest milionů korun i kotelny na čističce odpadních vod na Nových Sadech. Tam investované peníze představují částku téměř patnáct milionů,“ popsal majetkoprávní náměstek primátora Matouš Pelikán. V roce 2022 bude pokračovat i projekční příprava obnovy vodohospodářské sítě, která je součástí projektů na rekonstrukci komunikace a inženýrských sítí v ulici Šantova a taky v ulicích Holická, Sladkovského, kde má přijít na řadu rekonstrukce kanalizace a vodovodu v rámci stavby nové cyklostezky. Město v příštím roce zahájí taky projekční přípravu rekonstrukce odlehčovací komory v městské části Holice, v ulici Brunclíkova.

Na příští rok počítá návrh rozpočtu i s částkou ve výši bezmála 2 miliony, které zamíří na menší opravy, údržbu a monitoring kanalizačních sítí, čištění a úpravu vodotečí i drobných vodních toků. V plánu je například údržba vtokového objektu včetně propustku v ulici Zolova, údržba dešťové zdrže v Droždíně, údržba protipovodňové mříže na Nemilance nebo oprava a čištění Hamerského náhonu včetně záchytné jímky. „Na další roky pak připravujeme další rozsáhlé investice do obnovy vodohospodářské infrastruktury. Jedná se například o rekonstrukci kanalizačních stok v ulici Dělnická, rekonstrukci vodovodů v ulici Machátova a na třídě 17. listopadu,“ doplnil primátor Žbánek.

Do obnovy vodohospodářské infrastruktury míří také prostředky od provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Společnost Moravská vodárenská každoročně realizuje opravy a udržovací práce ve výši kolem 35 až 38 milionů korun. Ta už oznámila i konečné ceny vodného a stočného na Olomoucku pro rok 2022. Mírné zvýšení reflektuje inflaci, růst cen energií i stavebních nákladů. Při průměrné spotřebě se změna ve čtyřčlenné olomoucké domácnosti promítne v řádech desetikorun měsíčně. Na určení a vývoj ceny vodného a stočného má vliv spotřeba vody, zvyšování cen vstupů a do modelu se promítá i výše nájemného vlastníků infrastrukturního majetku, včetně nájemného Vodohospodářské společnosti Olomouc.