S platností od 1. 12. 2021 dochází z provozních důvodů k omezení služeb na Turistickém informačním centru Prostějov.

Služba CZECH POINT bude na TIC po dobu nezbytně nutnou zajišťována pouze v pondělí a ve středu (8:00-12:00 a 13:00-17:00). 

Ověřování podpisů a listin je na dobu nezbytně nutnou pozastaveno

Službu CZECH POINT poskytuje například i Česká pošta, k ověřování listin a podpisů můžete využít oddělení matriky, případně nechat podpisy či listiny ověřit notářsky. 

Omlouváme se za toto dočasné omezení provozu Turistického informačního centra v Prostějově a děkujeme za pochopení  

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu