Zhruba za měsíc by se měli projet první cyklisté po nové části Jantarové cyklostezky v Olomouci. Trasa budované stezky podél řeky Bystřice dovede cyklisty i pěší z městské části Hodolany do Bystrovan. Stavbaři, kteří zde pracují od března, už dali nové trase jasné linie.

Nová část cyklostezky vyřeší hlavně nebezpečné přejíždění frekventované Hodolanské ulice v místě vyústění ulice U Ambulatoria, protože tudy nově povede pod mostem. „Právě v lokalitě mostu pod Hodolanskou ulicí teď probíhají stavebně nejnáročnější práce. Týkají se konstrukce opěrné zdi, kterou firma postupně dokončuje, a pokračovat budou ještě sanacemi. Teprve potom mohou stavbaři začít s pokládkou konstrukční vrstev cyklostezky v tomto úseku,“ popsal probíhající práce investiční náměstek primátora Martin Major.

Nový úsek cyklostezky povede po levém břehu řeky Bystřice až k lávce, kde se na křižovatce ulic Lermontovova a Bystrovanská napojí na hotovou část Jantarové cyklostezky směřující do Bystrovan. „Na tomto úseku téměř tři čtvrtě kilometru dlouhé cyklostezky už stavební firma základní vrstvy ze štěrkové drti dokončila. Novou cyklostezku ve finále pokryje asfalt, doplní ji veřejné osvětlení, dopravní značení a mobiliář,“ objasnil náměstek Major.

Město už na stavbu získalo i dotaci. „Na konci dubna nám Státní fond dopravní infrastruktury potvrdil přidělení dotace ve výši 6,3 milionu korun. A už loni nám podporu 1,4 milionu přiklepl i Olomoucký kraj,“ uvedl námětek primátora pro dotace Matouš Pelikán. Celkové výdaje investice jsou 9,8 milionu korun.

Jantarová stezka, která je podle krajské cyklostrategie označena číslem 5, nese jméno pověstné obchodní cesty sloužící k transportu jantaru. Protíná celou Evropu od severu, konkrétně od polského Gdaňsku až k chorvatské Pule na jihu, a je součástí celoevropské sítě cyklotras Eurovelo. Podle údajů ze sčítače cyklistů tudy projede o víkendech v průměru 1 248 cyklistů a v pracovní ještě o 200 více. Dobudování cyklostezky nadregionálního významu je tak pro Olomouc klíčové.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí