V Olomouci má vzniknout nový úsek cyklostezky, která cyklisty pohodlně povede mimo rušnou Chválkovickou ulici. Radní už schválili vybraného dodavatele stavebních prací. Právě to bylo jednou z podmínek pro získání dotace. Pokud město s žádostí o finanční podporu uspěje, stavět se začne příští rok na jaře.

Ulehčit rušné ulici, která přivádí do Olomouce dopravu od Opavy a Šternberka, má v budoucnu výstavba východní tangenty. „Ta je ovšem zatím v nedohlednu a město má jen velmi omezené možnosti, jak ji urychlit. Usilujeme proto alespoň o částečné zlepšení situace. A právě to může přinést nová cyklostezka, která zajistí bezpečnou dopravu cyklistů mimo tuto frekventovanou výpadovku,“ řekl primátor Mirek Žbánek. Nový úsek cyklostezky povede ve směru od městské části Týneček až po Luční ulici ve Chválkovicích.

Stavbou nemůžeme zasáhnout do státní komunikace, takže je navržena ve stávajících zelených plochách podél silnice,“ objasnil investiční náměstek primátora Martin Major. Stezka povede cyklisty po pravé straně silnice I/46 směrem do centra. Začátek má u parkoviště pevnosti Fort II a pokračuje až k ulici Luční, za kterou se v budoucnu napojí na další plánovaný úsek cyklostezky. „Je navržena jako smíšená o šířce dva a půl metru a část jako dělená pro cyklisty a pěší se šířkou chodníku jeden a půl až dva metry, dělícím zeleným pásem a cyklopruhem. Celková délka je téměř kilometr,“ popsal investiční náměstek Major. Investice počítá i s úpravou světelné signalizace na křižovatce Luční, s doplněním veřejného osvětlení, opravou veřejné části vodovodních přípojek a přeložkou sítí.

Předpokládaná hodnota investice je 14 milionů korun a město ji plánuje spustit ve chvíli, když bude mít jistotu, že získá dotační podporu. „Předpokládáme podání žádostí do Integrovaného regionálního operačního programu a usilovat budeme i o dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury a Olomouckého kraje. V případě, že by se nám dotační podporu získat nepodařilo, museli bychom záměr přehodnotit,“ konstatoval primátor Mirek Žbánek.

Mgr. Radka Štědrá
Magistrát města Olomouce
vedoucí oddělení mediální komunikace
tisková mluvčí