Mastné skvrny na chodnících, špinavá dlažba kolem odpadkových košů, zašlapané žvýkačky. Problémy, kterými trpí především Riegrova ulice v centru města, se nyní intenzivně zabývá vedení města, Technických služeb a komise městské části Olomouc – střed. Spolu zaveleli k intenzivnějšímu úklidu v centru města.

Naše komise městské části, které předsedám, dlouhodobě usiluje o zintenzivnění úklidu centra města, které je hojně navštěvované, jak obyvateli města, tak i turisty. Například Riegrova ulice, dřívější chlouba Olomouce, dnes trpí především shlukováním návštěvníků provozoven rychlého občerstvení. Odpadky nebo odhazované nedopalky od cigaret se dají uklidit, horší je to se špínou a mastnými skvrnami. Jídlo z těchto provozoven lidé konzumují na chodnících v okolí provozoven a na schodech obchodů,“ vysvětluje předsedkyně komise městské části Magdaléna Vanečková.

Technické služby města Olomouce už na jaře pořídily parní stroj na šetrné a ekologické čištění, hubení plevele a odstraňování nelegálního graffiti. Speciální vysokotlaký stroj na horkou páru i automobil, na kterém je umístěn, vyšel na 1,9 milionu korun. Kromě chodníků či venkovních dětských hřišť se používá také na čištění zastávek, prostor s odpadovými nádobami, na hubení plevele nebo odstraňování graffiti. Nyní se více zaměří na čištění v centru města, především pak v problémovějších ulicích, jako je Riegrova či Barvířská.

Pořádek ve městě, v centru i v jeho dalších čtvrtích, je pro nás velmi důležitý. Nikdo nechce chodit po špinavých zarostlých chodnících mezi počmáranými stěnami. Nemluvě o tom, jak negativní dojem by neuklizené ulice vyvolávaly v návštěvnících města,“ zdůraznil primátor Mirek Žbánek. „Právě to byl důvod, proč jsme letos pořídili sice poměrně drahý, ale velmi účinný stroj, který navíc čistí ulice ekologicky a bez jakýchkoliv reziduí škodlivých chemikálií.“

Komise městské části Olomouc – střed tento přístup vnímá pozitivně. „Velmi vítáme, že již došlo k výraznému zlepšení úklidu a čištění v centru města. Chtěla bych proto poděkovat městu, které nás vyslyšelo a úklid v centru posílilo. A samozřejmě pracovníkům Technických služeb, kteří nám pomáhají tyto ulice uvést opět do čistého stavu. Věřím, že takovou intenzitu úklidu se Technickým službám bude dařit udržet dlouhodobě,“ dodává Magdaléna Vanečková.