Dne    03.10.2019   od 07:30      do 03.10.2019        18:30

Obec
Kralice na Hané
Prostějov

Část obce
Kralice na Hané
Prostějov
Vrahovice

Vypnutá oblast:

část obce Vrahovice s celými ulicemi M. Majerové /mimo č. 29 a 2 (Medicoms spol. s r.o.) 4, 6 /, Za drahou /mimo areál Sladoven a OP/, Kopečného, Frébortova, Střížova, Podivínského, Poláčkova,Tylšarova, Krumlovského, Z. Wintra + garáže v sousední ul., J. Hory č. 1 a 2, Vrahovická – pravá strana od č. 62 po č. 168, oboustranně M. Alše od koupaliště (včetně) po ul. Prešovská + č. 35a, P. Jilemnického, I. Olbrachta č. 48, Staškova, Košická, Prešovská, Jaselská, Kyjevská, Trpinky, Sokolovská, K. Světlé (mimo areál policie), oboustranně Čs. arm. sboru od č. 34 a 39 po č. 104 a 49, fa. Navos, a.s. Kralický Háj.


E.ON Distribuce, a.s.