Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Bude zahájen  v pondělí dne 01.10.2019. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

01.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy

–         sídl. Hloučela – A. Slavíčka

–         sídl. Hloučela – V. Špály

–         sídl. Hloučela – J. Zrzavého

02.10.-  Vícovská – V. Škracha

–        B. Šmerala – dál k rybníku

03.10. –  Waitova – Dr. Horáka

–         Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

04.10. –  Česká-Máchova

–         Riegrova

      –       Drozdovice – u trafiky

      –       B. Němcové

07.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka

–          Fanderlíkova – školka

–          Kpt. O. Jaroše

–          Za veledromem naproti č.8

08.10. –  Šárka – Spitznerova

–         Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

–         Jezdecká – Puškinova

–         Husovo nám. – u školy

09.10. –   Arbesovo nám.

–          sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

–          V. Nezvala

–          nám. Spojenců

10.10. –Trávnická – střed

–        Švabinského

–        Svatoplukova – střed

–        Joštovo nám.

11.10. – Dobrovského – Tylova

–        Libušínka

–        Dobrovského – parkoviště za obchodem

–        Vodní – Mlýnská

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti

 FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a

Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města

na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.