03.10. – blok 46

Moravská (Krasická – Moravská po parkoviště vnitroblok č. 83), Západní, Moravská – plocha u Galy, Západní – parkoviště, Západní – odbočka ke garážím za ul. J.V.Myslbeka, Generála Kraváka, Kelčická, Brodecká