Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy bude dne 2. 10. 2018 od 7:30 -16:30 hod. přerušena dodávka elektrické energie v oblasti:

Poděbradovo nám. č. 8, 8a.

 Pro případné další informace volejte E.ON Poruchovou linku 800 22 55 77 nebo navštivte www.eon.cz

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím!