Podzimní úklid proběhne v Prostějově stejně jako loni v měsíci říjnu. Bude zahájen  v pondělí dne 01.10.2018. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové vany v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad), který se bude odkládat do speciálních pytlů. Kontejnery – vany budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každé vany odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do van větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

01.10. –  sídl. Hloučela – C. Boudy

–          sídl. Hloučela – A. Slavíčka

–          sídl. Hloučela – V. Špály

–          sídl. Hloučela – J. Zrzavého

02.10.-  Vícovská – V. Škracha

–          J.V. Myslbeka u tř. odpadu

–          B. Šmerala – dál k rybníku

03.10. –  Waitova – Dr. Horáka

–          Mozartova

–          Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

–          B. Němcové

04.10. –  Česká-Máchova

–          Riegrova

      –      Drozdovice – u trafiky

05.10. –   Fanderlíkova – u Sezaka

–          Fanderlíkova – školka

–          Kpt. O. Jaroše

–          Za veledromem naproti č.8

08.10. –  Šárka – Spitznerova

–          Dolní – parkoviště u věžáků č. 26

–          Jezdecká – Puškinova

–          Husovo nám. – u školy

09.10. –   Arbesovo nám.

–          sídl. E. Beneše – za obchodem

–          sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní

–          V. Nezvala

10.10. –Trávnická – střed

–          Švabinského

–          Svatoplukova – střed

–          Joštovo nám.

11.10. – Dobrovského – Tylova

–          Libušínka

–          Dobrovského – parkoviště za obchodem

–          Vodní – Mlýnská

12.10. – Nerudova – domov důchodců

–          Kostelecká 11-15

–          nám. Spojenců

–          Bezručovo nám.

15.10. – Pod Kosířem – Palečkova

       –     Pod Kosířem – Atletická

–          Rejskova

–          Volfova – Příční

16.10. – Žižkovo nám.

–          nám. E. Husserla

–          Havlíčkova 43

–          Českobratrská – nám. Padlých hrdinů

17.10. – Žešov – hospoda

–          Žešov – u obchodu

–          Žešov – dětské hřiště

–          Žešov – hřiště

18.10. – Domamyslice – u samoobsluhy

–          Domamyslice – ul. 5.května

–          Domamyslice – u kapličky

–          Gen. Sachera

19.10. – Čechovice – u pošty

–          Čechovice – Luční

–          Čechovice – u kapličky

–          Čechovická u ZD

22.10. – Krasice – Západní

–          Krasice – Moravská za obchodem

–          Krasice – Na Brachlavě

–          Kosířská – Na Vyhlídce

23.10. – Vrahovice – Trpinky

–          Vrahovice – K.Světlé

–          Vrahovice – Čechůvky točna

–          Vrahovice – M.Alše-P.Jilemnického

24.10. – Vrahovice – u sídl. Svornosti

–          Vrahovice – Jano Köhlera

–          Vrahovice – J.Suka

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti

 FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a

Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města

na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.