Upozorňujeme na úplnou uzavírku silnice II/366 ul. Kostelecká v místě železničního přejezdu P6540 v Prostějově z důvodu realizace stavby „Oprava přejezdu P650 v km 0,125 na trati Prostějov hl. n. – Třebovice v Čechách“

Druh uzavírky:        úplná

Důvod uzavírky:      provádění stavby „Oprava přejezdu P650 v km 0,125 na trati Prostějov hl. n. – Třebovice v Čechách“

Délka uzavírky:       přejezd P6540 v km 0,125 na trati Prostějov hl. n.

Délka objížďky:       po místní komunikace v ul. U Stadionu, Josefa Lady, II/150 ul. Plumlovská, II/150A Blahoslavova, II/366 Kostelecká a zpět obousměrně

Termín uzavírky:     1. 10. 2018 od 7:00 hod. – 5. 10. 2018 do 18:00 hod.