Foto Olomoucký kraj

Olomoucký kraj patří mezi lídry v podpoře cyklistické dopravy, proto se rád připojuje ke Světovému týdnu bezpečnosti silničního provozu, který pravidelně vyhlašuje OSN. Zaměřuje se na prevenci nehod a zvýšení bezpečnosti na silnicích. Pro Olomoucký kraj je bezpečnost dopravní infrastruktury zásadním tématem.

Každoročně přispíváme na zlepšení bezpečnosti na silnicích. Právě teď rozdělujeme necelých deset miliónů korun na vybudování přechodů pro chodce a dalších prvků, které zvýší bezpečnost silničního provozu. Jsem rád, že se toto téma v rámci celosvětové akce připomíná,“ řekl Michal Zácha, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast dopravy.

Letošní ročník Světového týdne bezpečnosti silničního provozu se pod heslem #RethinkMobility zaměřuje na udržitelnou dopravu a potřebu změny dopravního myšlení a chování směrem k většímu podílu chůze, jízdy na kole a využívání veřejné dopravy. Bezpečnost silničního provozu je předpokladem i důsledkem tohoto posunu.

Zlepšení cyklodopravy velkou měrou přispívá k rozvoji regionů. „Čím bezpečnější a spojitější infrastrukturu pro bezmotorovou dopravu vytvoříme, tím méně bude nehod. Větší bezpečnosti pomáhají nejen stezky pro pěší a cyklisty, ale i takzvané cyklopruhy na silnicích“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast regionálního rozvoje.

Téměř 500 kilometrů cyklostezek

V minulém roce bylo v kraji postaveno 20 kilometrů nových a bezpečných cyklistických komunikací v hodnotě 172 miliónů korun. Celkem jich máme na území kraje přes 480 kilometrů. Asi největší událostí v Olomouckém kraji v letošním roce bude otevření nové cyklolávky u obce Ústí na Hranicku a současně i otevření cyklostezky Černotín – Ústí – Hranice,“ doplnil informace k aktuálním projektům náměstek Zácha.

Stavbu cyklostezek podporuje 70 procent Čechů, kteří si myslí, že stezek by mělo být více a v lepší kvalitě. Právě odstraňování kritických míst a zlepšování stavu infrastruktury je také cílem Cyklovize 2030, jejímž partnerem je i Olomoucký kraj. Projekt směřuje k vytvoření bezpečné dopravní sítě pro cyklisty, chodce a například i pro jezdce na koloběžkách.

O projektu Cyklovize 2030

Cyklistická doprava zažívá v České republice boom. 82 % dospělých Čechů se věnuje pravidelně jízdě na kole. Dopravní síť pro cyklisty je však u nás nespojitá, a během cesty jsou tak její uživatelé vystaveni nebezpečným situacím, kdy je cyklotrasa přivede na rušnou silnici I. nebo II. třídy nebo stezka náhle končí bez pokračování. Cyklovize 2030 je vize bezpečné dopravní sítě pro moderní prostředky individuální dopravy v České republice. Projekt má přispět k tomu, aby se síť budovala a fungovala podobně, jako je tomu u železnice nebo silnic. Více informací: http://www.cyklovize2030.cz.

Projekt Cyklovize 2030 – bezpečnější cyklistická infrastruktura je podporován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů.

O fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty, záchranáře a ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Více informací: www.fondzabranyskod.cz.

O aktivitách Olomouckého kraje

  1. Největší investiční akce, které proběhly v minulém období

V roce 2016 byla sídla v Olomouckém kraji propojena 350 kilometry cyklistických komunikací. Díky systematické podpoře všech partnerů bylo vybudováno od roku 2017 do letošního roku dalších 133 km cyklistických komunikací, takže má celkově síť přes 480 km. Kolik ale z nich bylo financováno z ESF přesně nevíme, neboť byly vybudované i díky Státnímu fondu dopravní infrastruktury, případně i díky dotaci z Olomouckého kraje.

Mezi vlajkové projekty, které se podařilo dotáhnout k úspěšné realizaci, patří propojení dvou regionálních center, Litovle a Uničova. Přibližně desetikilometrový úsek mezi centry obou měst mohou nyní cyklisté projet po zbrusu nové stezce. Stejně zajímavé i propojení Uničova ze Šternberkem. Už se jen čeká na vybudování posledního úsek mezi Rybníčkem a Mladějovice. Ten se začne budovat letos v květnu. Když k tomu ještě připočtěte vybudovanou cyklostezku Olomouc – Šternberk a bezpečný koridor pro cyklisty CHKO Litovelským Pomoravím v úseku Olomouc – Litovel, pak nám z toho vyjde bezpečný cyklistický okruh v délce cca 60 km po trase Olomouc – Šternberk – Uničov – Litovel – Olomouc.

Na území ORP Olomouc byly dokončeny všechny úseky Moravské stezky, na jejímž vybudování se dohodlo již v roce 2008 všech10 obcí Posledním vybudovaným úsekem na této trase byla cyklostezka na katastru Kožušan mezi Nemilany a Kožušany.

  1. Investiční akce se, které se v oblasti bezmotorové dopravy připravují.

Asi největší událostí v Olomouckém kraji bude otevření nové cyklolávky u obce Ústí (Hranicko) a současně i otevření cyklostezky Černotín – Ústí – Hranice. Slavnostní otevření se plánuje na 29. 6. 2023. V samotné městě Hranice se cyklostezka Bečva prodlouží na pravém břehu až k mostu u sokolovny. Dále stojí za povšimnutí krátký cca 1,7 km dlouhý úsek cyklostezky Mladějovice – Rybníček na Uničovsku, o kterém jsem již psal výše. Díky němu dojde k bezpečnému propojení v celé délce mezi Uničovem a Šternberkem, kde už cyklostezky byly postavené v předchozích letech. Jedná se o natolik mimořádnou událost, že celý úsek bude vyznačen jako regionální cyklotrasu 519. Začne se budovat další úsek na tzv. Cyklostezce Romže, která propojí město Konice s Prostějovem. Na Olomoucku se plánuje realizovat nová cyklostezka, která povede z Černovíra podél dráhy až do Štěpánova, s odbočkou na Bohuňovice a Chomoutov nebo zahájení budování prvního úseku cyklostezky od olomouckého krematoria v Neředíně směrem na Topolany a Ústín po lávku přes dálniční obchvat pod letištěm. Na severu se chystají nové cyklostezky kolem Nového Malína, Dolních Studánek. Samozřejmě i velká města jako Olomouc, Prostějov a Přerov chystají budovat nové úseky. Před dokončením jsou opravy cyklostezky Hvězdná a v Horce nad Moravou se podařila společná investice SSOK a obce, kdy se na ul. Olomoucká budují jízdní pruhy pro cyklisty. V obdobném uspořádání se připravují projekty na ul. Skrbeňská a na Náměstí Osvobození.

Všichni se určitě těší na cyklostezku mezi Olomoucí a Chomoutovem, neboť jízda po silnici je nepříjemná jak pro cyklisty, tak i řidiče. Nicméně z Chomoutova při troše dobré vůle bychom už na konci roku 2024 mohli jezdit po cyklostezkách. Celý příběh této cyklostezky najdete na tomto odkaze: https://www.citychangers.eu/projekty-detail/23/cyklostezka-olomouc—chomoutov


  1. Originální studie cyklotrasy v Olomouckém kraji

Aby nedošlo k nedorozumění. Cyklotrasy se nebudují, ale vyznačují se dopravními značkami. Cyklotrasa nabízí bezpečný koridor pro cyklisty, přičemž se využívají jak cyklistické komunikace, tak i polní a lesní cesty, místní komunikace, cyklopruhy či piktogramové koridory, případně i silnice III. třídy, ve výjimečných případech i silnice II. třídy. Takových cyklotras máme v kraji vyznačeno přes 2600 km. Nicméně právě v loňském roce Olomoucký kraj si nechal zpracovat studii cyklotras, jejíž cílem bylo provést velkou revizi těchto značených cyklotras, protože jejich vyznačení je datováno do konce 90. let a v mezidobí se mnoho úseků bezpečných cyklostezek již podařilo vybudovat, ale cyklotrasy na ně převedeny nebyly. Vznikla tak mapa sítě značených cyklotras v nové hiearchii, kde nadregionální cyklotrasy jsou značeny jednociferným či dvouciferným číslem, regionální trasy propojující jednotlivá města ORP (obec s rozšířenou působností) a poříční stezky ponesou označení tříciferným číslem a ty ostatní místní cyklotrasy budou označeny čtyřciferným číslem. V řadě případu navrhuje přeznačení nevhodných úseků, někdy dokonce navrhujeme zrušení cyklotras, nebo naopak navrhujeme vyznačení nových cyklotras, jako např. vyznačení regionální cyklotrasy 519 mezi Uničovem a Šternberkem, o které jsem se již zmiňoval výše.

  1. Posilovaní bezmotorové dopravy v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj prostřednictvím svých krajských cyklokoordinátorů neustále komunikuje s městy a obcemi. Plánuje se i uskutečnit velká porada v druhé polovině července v kempu v Mohelnici, kde budou pozvání jak starostové, zástupci mikroregionů, ale zástupce policie, aby se mohlo společně diskutovat o tvorbě bezpečné dopravní sítě pro cyklisty. Pro komunikaci s obcemi byla vytvořena unikátní cyklistická krajská mapa, která prezentuje stávající a plánované cyklostezky a další úseky vhodné pro cyklisty. Cílem Olomouckého kraje je vybudovat souvislou bezpečnou dopravní síť pro cyklisty: https://olkr.stavbycyklo.cz/. Každý si tak může zjistit, jaké plány se v jeho okolí připravují.