Ilustrační fotografie od Element5 Digital na Pexels.com

Hledá se nejlepší venkovský knihovník Olomouckého kraje. Do 3. května je mohou nominovat zřizovatelé knihoven, zástupci jiných půjčoven knih i samotní čtenáři.

„Chceme ocenit ty, jejichž práce je nenápadná, ale za to velmi důležitá. Knihovníci se starají o rozsáhlé knihovní fondy a za léta fungování knihovny se stali osobnostmi, které se významně podílí na kulturním životě obce,“ řekl radní Olomouckého kraje pro oblast kultury Jan Žůrek.

Letos se jedná už o sedmý ročník soutěže. Hodnoticí komise, složená ze zástupců Vědecké knihovny v Olomouci a pověřených knihoven, vybere z došlých přihlášek pět knihovníků, které osobně navštíví.

„Cílem ocenění je pozvednout prestiž činnosti venkovských knihovníků a vyjádřit jim podporu na krajské úrovni. Oceněni budou tři nejlepší z nich a mezi sledovaná kritéria patří například celková péče o knihovnu a její vzhled, úspěšná kulturně-výchovná činnost a samozřejmě nelze opomenout ani samotnou osobnost knihovníka,“ dodala ředitelka Vědecké knihovny v Olomouci Iveta Ťulpíková.

Nominační formulář a pravidla soutěže najdou zájemci na webových stránkách Vědecké knihovny v Olomouci.

V Olomouckém kraji je celkem 472 knihoven, z toho 424 neprofesionálních. Hejtmanství letos na jejich provoz uvolnilo více než čtrnáct miliónů korun v rámci podpory regionální funkce knihoven.

Ing. Mgr. Alena Minxová, tisková mluvčí