Relax fotografie od Tyler Lastovich na Pexels.com

Jarní úklid města proběhne v Prostějově stejně jako obvykle v měsíci dubnu. Bude zahájen v pondělí dne 03.04.2023. Počínaje tímto dnem budou po městě rozmisťovány velkoobjemové kontejnery v termínech níže uvedeného seznamu. Stejně jako každý rok se bude odpad třídit na velkoobjemový (jedná se o odpad z domácností, který je rozměrný a není možno ho umístit do popelnic (např. koberce, linolea, starý nábytek) a biologický (odpad ze zahrad). Kontejnery budou na místě vždy v určený den od 15.00 hod do naplnění, nejdéle však do 18.00 hod. Naplňování každého kontejneru odpadem bude sledováno a třídění odpadu kontrolováno pověřeným pracovníkem svozové společnosti FCC Prostějov, s.r.o., jelikož jsou určeny pouze pro velkoobjemový a zahradní odpad. Do těchto van není možné odkládat odpad nebezpečný (barvy, ředidla, akumulátorové baterie, pneumatiky) a žádný průmyslový nebo živnostenský odpad. Dále není povoleno dávat do kontejnerů větší množství inertního odpadu (rumisko, hlína).

03.04. –  sídl. Hloučela – C. Boudy, sídl. Hloučela – A. Slavíčka, sídl. Hloučela – V. Špály, sídl. Hloučela – J. Zrzavého

04.04.-  Vícovská – V. Škracha, B. Šmerala – dál k rybníku, Gen. Dudy č.14 

05.04. –  Waitova – Dr. Horáka, Okružní ul. za hostincem U posledního haléře

06.04. –  Česká-Máchova, Riegrova, Drozdovice 53 (před prodejnou skútrů), B. Němcové

11.04. –   Fanderlíkova – u Sezaka, Fanderlíkova – školka, Kpt. O. Jaroše, Za veledromem naproti č. 8

12.04. –  Šárka – Spitznerova, Dolní – parkoviště u věžáků č. 26, Jezdecká – Puškinova, Husovo nám. – u školy

13.04. –   Arbesovo nám., sídl. E. Beneše – Květná –Sportovní, V. Nezvala, nám. Spojenců

14.04. –Trávnická – střed, Švabinského, Havlíčkova 43, Joštovo nám.

17.04. – Dobrovského – Tylova, Libušínka, Dobrovského – parkoviště za obchodem, Vodní – Mlýnská

18.04. – Nerudova – domov důchodců, Bezručovo nám., Kostelecká 35 u kotelny

19.04. – Pod Kosířem – Palečkova, Pod Kosířem – Atletická, Rejskova, Volfova – Příční

20.04. – Žižkovo nám., nám. E. Husserla

21.04. – Žešov – hospoda, u obchodu, dětské hřiště, hřiště

24.04. – Domamyslice – u samoobsluhy, ul. 5.května, u kapličky, Gen. Sachera

25.04. – Čechovice – u pošty, Luční, u kapličky, Čechovická u ZD

26.04. – Krasice – Západní, Moravská za obchodem, Na Brachlavě, Kosířská – Na Vyhlídce

27.04. – Vrahovice – Trpinky, K.Světlé, Čechůvky točna, M.Alše-P.Jilemnického

28.04. – Vrahovice – Jano Köhlera, J.Suka, Vrahovice – Tovární plocha u garáží (proti ul. Stukova) 

Informace o odvozu velkoobjemových van můžete získat u společnosti FCC  Prostějov, s.r.o. na tel. 582 302 757 nebo 737 242 185 p. Kostlán a Magistrátu města Prostějova – Oboru správy a údržby majetku města na tel. 582 329 559 pí. Kovaříková.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu