Ilustrační fotografie od Monstera na Pexels.com

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 5 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e částečnou uzavírku 

komunikace: III/150A
důvod uzavírky: provádění prořezu stromů v ulici Vápenice v Prostějově
na dobu: od 25. 2. 2023 do 26. 2. 2023
                od  4.  3. 2023 do  5.  3. 2023
(realizace proběhne v jednom z uvedených termínů)

délka uzavírky: 135 m objížďka: není stanovena

Příměstská autobusová doprava: bez omezení Městská autobusová doprava: autobusové zastávky v ulici Vápenice nebudou z důvodu zachování bezpečnosti obsluhovány

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu