Ilustrační fotografie od Markus Spiske na Pexels.com

Úterý 28. března 2023, 17:00

Knihovna města Olomouce, nám. Republiky 1

Václav Bělohradský

Když části jsou větší než celky

V podtitulu knihy Čas pléthokracie se říká „když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně“. Komunikační a informační revoluce umožnila lidem propojovat se v různá kritická množství a být tak větší než celky, v jejichž rámci původně jednali: třeba studenti angažující se v protestech proti určitému pojetí výuky se mohou snadno s mnoha jinými protestujícími napříč celým světem a být tak větší než instituce, jíž jsou částí. Řeckým slovem pléthos (množství) označme jednotlivce, kteří se dokáží sami sjednotit „teď a tady“ – mimo „permanentní struktury“ – k dosažení cílů, které považují za „smysluplné“. Politika založená na stranách a funkcionářích vymírá, ale její vymírání je vyvažováno stále rozsáhlejším využíváním nových možností kolektivního jednání, jako jsou crowdfunding, globální zelený aktivismus jako například hnutí Extinction Rebellion a jiná nadnárodní politická hnutí.

Pro Hegela byly světové dějiny arénou, kde spolu bojují pravdy a vítězná pravda vnáší do světa sjednocující hledisko, je „světovým duchem“, který vytrhává naše životy z místních kronik a vhazuje je do „dějin světa“, kde jsou osvíceny „vyšším hlediskem“. Dnes ale se světový duch stále více podobá rytíři smutné postavy Quijotovi v sedle své kulhající kobyly.

Komunikační a informační revoluce vytváří nové prostory, v nichž se nejen vedou hybridní války, ale formují se v nich i nové arény jednání – kyberprostor, planetární prostor, trh se sekvencemi DNA. Objevují se tu partyzáni, kteří jednají nezávisle na moci funkcionářů starých celků, inspiruje je „preventivní neposlušnost“ k systémům, které smrtelně ohrožují „zeleň světa“ – pozemské prostory rození a umírání.

Musíme si neustále připomínat sylogismus trávy: „tráva umírá, lidé umírají, lidé jsou tráva“ Gregory Batesona. Přišel čas osvobodit přírodu ze zajetí v plánech korporací, které se smrtelností trávy nepočítají. A tedy ani s lidmi ne.

Václav Bělohradský 1944, po studiích na FFUK působí v Itálii jako profesor sociologie nejdříve na univerzitě v Janově, později jako profesor politické sociologie na univerzitě v Terstu. Česky vydal Přirozený svět jak politický problém (ČS 1991), Myslet zeleň světa (Mladá fronta 1991), Společnost nevolnosti (Slon, 3. vydání 20124), Čas pléthokracie; když části jsou větší než celky a světový duch spadl z koně, (65.pole, 2. vydání 2022). Do Olomouce přijíždí pravidelně po mnoho let na festival Ekologické dny Olomouc.

Ekologický večer pořádají:

Sluňákov, centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s.

Knihovna města Olomouce.

www.slunakov.cz,
www.ekologickednyolomouc.cz