Ilustrační fotografie od Stanley Morales na Pexels.com

Olomoucký kraj také letos pomůže studentům středních, vyšších odborných a vybraných oborů vysokých škol, kteří se rozhodnou vyrazit sbírat zkušenosti do zahraničí. Formou krajských stipendií mohou čerpat peníze na úhradu části nákladů studijního pobytu.

Jde nám o to, aby mladí lidé, kteří vyrazí do zahraničí, později uplatnili získané dovednosti na trhu práce přímo v Olomouckém kraji. Investice do vzdělání mladé generace jsou pro budoucí rozvoj regionu zásadní,“ vysvětlil účel dotačního programu Aleš Jakubec, radní Olomouckého kraje pro oblast školství.

V krajském rozpočtu je na tato zahraniční stipendia připraveno 700 tisíc korun. Aby měl pobyt za hranicemi smysl, má podle dotačních podmínek trvat alespoň dva měsíce. Pokud chce o stipendium žádat vysokoškolák, musí mít trvalý pobyt v Olomouckém kraji.

Ze stipendií se můžou hradit cestovní výdaje, nákup studijních pomůcek, ubytování, stravování nebo školné. Finanční spoluúčast žadatele o dotaci není podmínkou,“ zdůraznil radní Jakubec. Žádosti o podporu přijímá kraj do 27. ledna.