Ilustrační fotografie od Pixabay na Pexels.com

Město Plumlov v roce 2022 s využitím dotace Olomouckého kraje z Dotačního programu pro sociální oblast – dotačního titulu „Podpora prevence kriminality“ realizovalo obnovu a rozšíření kamerového systému v Plumlově.

Bylo modernizováno monitorovací stanoviště na pracovišti POLICIE ČR, byla instalována jedna nová kamera na křižovatku pod kostelem a 1 kamera byla přemístěna na nové stanoviště (Tyršovo náměstí).

Celkové náklady na realizaci projektu byly ve výši 119.669,- Kč, z čehož dotace Olomouckého kraje činila 53.700,- Kč, vlastní prostředky Města Plumlov 65.969,- Kč.