Ilustrační fotografie od Craig Adderley na Pexels.com

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)

p o v o l u j e   úplnou uzavírku 

komunikace – místní: ulice Kazín, Prostějov
důvod uzavírky: provádění stavby „Prostějov, Kazín – vodovod“
na dobu: od 8. 11. 2022 do 20. 12. 2022
délka uzavírky: 50 m
objížďka: není stanovena

Děkujeme za pochopení

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu