Ilustrační fotografie od Abby Chung na Pexels.com

Odbor dopravy Magistrátu města Prostějova, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) a odst. 5 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

p o v o l u j e     úplnou uzavírku

Místní komunikace: sídliště Svornosti, Vrahovice
Uzavírka části místní komunikace a chodníků sídliště Svornosti a části místní komunikace ulice Tovární. Chodníky budou uzavírány po částech z důvodu zachování obslužnosti oblasti. Pro dopravní obsluhu bude vjezd povolen.
Důvod uzavírky: provádění stavby „Vrahovice – Regenerace sídliště Svornosti – ETAPA2“
Na dobu: od 7. 11. 2022 do 30. 8. 2023
Délka uzavírky: 400 m
Objížďka: bez značené objízdné trasy

Za akci odpovídá za společnosti Svoboda SDK, s. r. o. Martin Svoboda, tel.: 722 760 537.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu