Foto Olomoucký kraj

Cenu Ministerstva vnitra za kvalitu ve veřejné správě převzali zástupci Olomouckého kraje. Stalo se tak v rámci konference Moderní veřejná správa, která se konala 14. a 15. června v Olomouci. Krajský úřad Olomouckého kraje získal ocenění za zavedení systému řízení společenské odpovědnosti.

Z ocenění máme samozřejmě velkou radost. Je to známka toho, že se nám podařilo systém společenské odpovědnosti dobře nastavit a zároveň je to jistá forma poděkování všem kolegyním a kolegům, kteří se na zavedení konceptu společenské odpovědnosti do podmínek krajského úřadu podíleli. Získané ocenění rozhodně není cílovou metou, ale jedná se o závazek do budoucna, abychom si nastavené standardy udrželi a ještě dále je rozvíjeli,“ uvedl Lubomír Baláš, ředitel Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Koncept společenské odpovědnosti se zaměřuje na 3 stěžejní oblasti, a to ekonomickou, sociální a environmentální. Témata společenské odpovědnosti se tak dotýkají například efektivního hospodaření s energiemi, optimalizací procesů úřadu, vzdělávání zaměstnanců, dobrovolnických aktivit nebo ochrany životního prostředí.

Systém managementu společenské odpovědnosti, který úřad zavedl, prošel složitým procesem certifikace. Certifikační audit a získané ocenění MV ČR prokázalo, že krajský úřad dělá pro občany a své partnery více, než mu ukládá zákon, a celkově tak zvyšuje kvalitu veřejné správy,“ dodala Renáta Vrbová, manažerka kvality Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz