Foto Communa

Krajské město se vyhouplo do čela letošních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Stojí za tím především aktuální rozvoj podnikatelského prostředí v Olomouci. Na dalších stupních vítězů se v kraji umístily Prostějov a Mohelnice. Ve výzkumu, který zpracovává analytická agentura Datank, jsou hodnocena všechna města a obce s rozšířenou působností v rámci celé České republiky.

Olomouc se podnikatelsky rozvíjí

Hanácká metropole prochází aktuálně výrazným rozvojem podnikatelského prostředí. Nejenže je zde značně nadprůměrný počet ekonomických subjektů v přepočtu na obyvatele, ale jejich počet meziročně výrazně narůstá. Obyvatelstvo je v rámci kraje relativně mladé, což dává příslib rozvoje podnikání i do budoucna. Ruku v ruce s tím jde v regionu nejmasivnější rozvoj bytové výstavby. Olomouc se může pochlubit dobrou dopravní dostupností, stejně jako například v regionu nejvyšším počtem dobíjecích stanic pro elektromobily. Pokud jde o přístup veřejné správy, za ocenění rozhodně stojí nadprůměrný počet úředních hodin, během nichž si podnikatelé mohou vyřídit vše potřebné a také kvalitní webové stránky, na nichž podnikatelé naleznou vše přehledně uspořádané a po obsahové stránce kvalitně zpracované. Město vynakládá významné finanční prostředky do oblasti kultury a veřejné dopravy.

Kromě toho, že se snažíme, aby základní povinnosti, které má město plnit vůči občanům, včetně podnikatelů, byly co nejkomfortnější a co nejvíce dostupné, tak naším cílem je mít také aktivní komunikaci s podnikatelským sektorem. Rád bych poděkoval Okresní Hospodářské komoře, která je zejména v posledních letech velmi aktivním partnerem, realizujeme společně celou řadu projektů, získáváme zpětnou vazbu od podnikatelů, co město pro ně může udělat a kde jsou případné rezervy. Velkým tématem je sociální odpovědnost firem, protože prostředky, které firmy v rámci sociální odpovědnosti vynakládají na podporu komunitního života, sportu a kultury, jsou součástí pilíře rozvoje města jako takového,“ říká primátor Olomouce Miroslav Žbánek.

Prostějov je nejlepší v testu elektronické komunikace, Mohelnice v čerpání dotací

Prostějov boduje zejména v přístupu veřejné správy. V testu elektronické komunikace, který ověřuje, jak rychle a kvalitně odpovídá živnostenský úřad na fiktivní podnikatelské dotazy, je na tom skvěle i v celorepublikovém srovnání. Radnice v Prostějově drží také na nízké úrovni daň z nemovitosti. Ve městě je málo dlouhodobě nezaměstnaných. Pokud se jedná o finanční prostředky, vynakládá Prostějov dostatek peněz do oblasti sportu, skvěle si vede ve velmi nízkých nákladech na dluhovou službu. Třetí Mohelnice si v Olomouckém kraji vede velmi dobře v čerpání dotací v přepočtu na celkové příjmy města. Rovněž podíl kapitálových výdajů je velmi vysoký, významné finanční prostředky putují zejména do oblasti vzdělávání. Podíl firem s více než 250 zaměstnanci v přepočtu na ekonomické subjekty je zde v rámci kraje největší, průměrná měsíční mzda se drží poměrně nízko, což láká nové potenciální zaměstnavatele.

Celkové pořadí
1. Olomouc
2. Prostějov
3. Mohelnice
4. Litovel
5. Přerov
6. Lipník nad Bečvou
7. Šternberk
8. Zábřeh
9. Šumperk
10. Jeseník
11. Uničov
12. Konice
13. Hranice

Srovnávací výzkum Město pro byznys již patnáctým rokem hodnotí podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Detailnímu zkoumání jsou podrobena všechna města a obce s rozšířenou působností. Analytici agentury Datank, která za výzkumem stojí po datové stránce, dělí své hodnocení do dvou hlavních kategorií, podnikatelské prostředí a přístup veřejné správy. V rámci výzkumu jsou shrnuty všechny důležité informace a statistická data, která dále rozvíjejí diskusi o vývoji podnikatelského prostředí v ČR. Pořadí se vyhodnocuje za jednotlivé kraje a také za celou republiku. Vyhlašovatelem výzkumu je týdeník Ekonom, partnerem Stavební skupina EUROVIA CS a Svaz měst a obcí ČR.

David Pavlát
Project Director
Communa