Ilustrační fotografie od Rene Asmussen na Pexels.com

Jak asi vidí Olomouc turisté? V sobotu 26. března si to můžete vyzkoušet na vlastní kůži. Připravili jsme pro vás totiž malou ochutnávku nadcházející turistické sezóny. Velkým lákadlem bude příjezd kočáru kardinála Skrbenského a urozené společnosti dávné doby v čele s váženým cechmistrem kočárnickým, nebudou ale chybět ani prohlídky města se zajímavými tématy.

V sobotu 26. března můžete být turistou ve vlastním městě. Už od rána jsou pro vás připraveny prohlídky, které můžete po rezervaci absolvovat zcela zdarma. „Malá ochutnávka turistických specialit zahrnuje výstup na věž radnice a prohlídku nové expozice, prohlídku slavnostního sálu v Komeniu nebo komentovanou procházku Za branami města. To vše doplní vystoupení Hanáckého folklorního souboru a Ološlap,“ zve na sobotní program náměstkyně olomouckého primátora Markéta Záleská.

Připravili jsme také speciální prohlídku města pro fotografy s ukázkou míst pro nejlepší snímky. Můžete se ale zdarma vydat i do Sbírkových skleníků, Pevnosti poznání nebo vily Primavesi.

Zajímavý bude jistě i program na Horním náměstí. Tam si od 13:15 do 14:15 nenechte ujít příjezd kočáru, který přiveze nejen ukázky historie, ale i dárky pro malé návštěvníky. „V programu spatříte postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, muzikanta, kardinála a jízdní hlídku několika mužů prvního Hulánského regimentu pro ochranu všech cestujících. Kočár přiveze i drobné dárky pro děti,“ vyjmenoval Václav Obr z Muzea kočárů.

Pro bližší informace o prohlídkách prosím kontaktujte naše Informační centrum na e-mailu infocentrum@olomouc.eu. Na některé prohlídky je nutná rezervace.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení