Detox fotografie od Jatin Baghel na Pexels.com

Události posledních dvou let, kdy se hledaly úspory kvůli financování opatření v souvislosti s covidem, se samozřejmě podepsaly také na ekonomice města, oblast dotací nevyjímaje. Navzdory krácení rozpočtu si je však vedení města vědomo toho, že některé organizace jsou na příspěvcích z olomouckých dotačních programů existenčně závislé. Rozdělování dotací proto bylo tentokrát náročnější.

V dotačních programech odborů kanceláře primátora, školství, sociálních věcí, kultury a sportu bylo pro letošní rok rozděleno více než 50,5 milionu korun mezi více než 500 žádostí a dalších téměř 350 tisíc zůstává ještě v rezervě u dotací, o které mohou zájemci žádat v průběhu celého roku.

Výše požadovaných částek každoročně několikanásobně převyšují finanční možnosti městských dotací, to se děje pravidelně a samozřejmě není v našich silách uspokojit všechny žadatele sto procenty částky, o kterou město žádají. Přesto jsem přesvědčen, že se nám i letos, kdy je vlivem covidu městský rozpočet poněkud napjatější, podařilo dotace rozdělit smysluplně a tak, aby v Olomouci podpořily konání zajímavých a prospěšných akcí či aby pomohly tam, kde je to třeba,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek. Z jeho odboru například pomůže téměř 300 tisíc korun zdravotně znevýhodněným s pořízením zdravotnických a kompenzačních pomůcek nebo s rehabilitacemi.

Odbor školství rozdělil ve svých dotačních programech 1,7 milionu korun – 300 tisíc korun podpoří výchovně vzdělávací aktivity pro děti a žáky MŠ a ZŠ, 900 tisíc korun půjde na využití volného času dětí a mládeže a dalších 400 tisíc korun poputuje na aktivity realizované vysokými školami.

Velký objem financí pravidelně přiděluje vedení města žadatelům o příspěvky z dotačních programů odboru sociálních věcí. Na sociální oblast a oblast odstraňování bariér jde letos celkem 2,7 milionu korun, sociální služby pak město v tomto roce podpoří celkovou částkou téměř 14 milionů korun. V rozpočtu odboru sociálních věcí pak ještě zůstává 1,1 milionu korun pro případné individuální žádosti. Tradičními příjemci dotací z tohoto odboru jsou také projekty v rámci programu prevence kriminality, které tentokrát čerpají dohromady 2,1 milionu korun.

Téměř 29 milionů korun rozdělili zástupci vedení města na akce a projekty v rámci kultury a sportu. Dotace v oblasti sportu dosahují skoro 20 milionů korun, ze kterých zhruba jeden milion korun připadá na pořádání sportovních akcí (a dalších 133 tisíc zůstává v rezervě pro další případné žadatele v průběhu roku), 6,6 milionu korun podpoří celoroční činnost sportovních organizací a 12,2 milionu korun jde na zabezpečení vrcholového a výkonnostního sportu dětí a mládeže. Kulturní akce pořádané v Olomouci město podpoří celkovou částkou 9 milionů korun.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení