(Ilustrační fotografie od cottonbro na Pexels.com.)

Rada Olomouckého kraje v pondělí 24. ledna projednala návrh na poskytnutí části dotace ze státního rozpočtu na zajištění provozu sociálních služeb v době rozpočtového provizoria, ve kterém se aktuálně Česká republika nachází. Ta by Olomouckému kraji měla být poskytnuta ve výši téměř 295 miliónů korun.

Radní po projednání doporučili Zastupitelstvu Olomouckého kraje, aby tato záloha dotace ze státního rozpočtu byla rozdělena pouze těm sociálním službám, které nejsou zřizovány Olomouckým krajem.

Tímto způsobem bude zajištěno, aby především nestátní neziskové organizace, ale i organizace obcí a měst, měly k dispozici dostatek finančních prostředků do doby, než bude schválen rozpočet ČR na rok 2022,“ uvedl k tomuto návrhu Ivo Slavotínek, 1. náměstek hejtmana.

Poté, co bude schválen státní rozpočet a bude známa celková výše státní dotace, kterou Olomoucký kraj získá na tento účel na rok 2022, se orgány kraje budou znovu zabývat rozdělením jednotlivým poskytovatelům, jež jsou zařazeni v síti sociálních služeb.

25. ledna proběhlo další hejtmanstvím připravené on-line setkání s poskytovateli sociálních služeb, kteří v kraji působí. Stěžejními tématy setkání byly právě informace o financování v době rozpočtového provizoria a příprava na čerpání finančních prostředků na projekty z programů Evropské unie, kterou kraj považuje za velmi důležitou.

Chceme podpořit přípravu projektů nestátních neziskových organizací, které mají velmi omezené finanční možnosti. Olomoucký kraj tak hledá způsob poskytnutí návratných bezúročných finančních výpomocí na úhradu nákladů, které musí být zaplaceny už ve fázi přípravy projektů,“ vysvětlil náměstek Slavotínek a doplnil, že byl proto spuštěn průzkum zájmu mezi poskytovateli sociálních služeb. Výsledky budou použity k dalšímu jednání.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz