(Ilustrační fotografie od Lukas na Pexels.com.)

O více než 235 milionů korun vyšší byly v loňském roce příjmy města oproti jeho výdajům. Dostatečný objem peněz na městských účtech také pomáhá Olomouci v přechodu do pásma rozpočtově odpovědných měst. Vedení města se tak daří postupně naplňovat další body z programového prohlášení rady.

Příjmy města v původním rozpočtu na rok 2021 byly plánovány na 2,554 miliardy korun, ale dostali jsme se až ke třem miliardám. Tato hodnota má vliv na určování poměru zadluženosti a dává nám naději, že bychom se mohli vrátit do pásma rozpočtově odpovědných měst,“ vysvětluje ekonomický náměstek primátora Otakar Štěpán Bačák s tím, že pozitivní výsledky hospodaření města v loňském roce by mohly také znamenat lepší rating.

Ratingová agentura totiž při posledním hodnocení udělila Olomouci dvě základní podmínky pro případné zlepšení ratingu, kterými bylo trvalé navýšení příjmů a dostatečné finanční krytí na účtech. „Na účtech máme v současné době přes 333 milionů korun, čímž splňujeme navýšení finančního krytí, a navýšení příjmů pro rok 2022 plníme zvýšením daně z nemovitosti. Je tedy možné očekávat, že rating se určitě nezhorší, ba naopak je tu naděje na lepší hodnocení,“ popisuje náměstek Bačák.

Zodpovědné hospodaření je jedním z cílů, které si ve svém programovém prohlášení pro aktuální volební období stanovila Rada města Olomouce. „Máme velkou zodpovědnost a všichni vnímáme, že s veřejnými prostředky musíme nakládat hospodárně. Společně s postupným snižování zadlužení města je to taky jeden z velmi důležitých bodů programového prohlášení, které těmito výsledky plníme,“ říká primátor statutárního města Olomouce Mirek Žbánek.

Z ušetřených peněz z loňského roku se do letošního rozpočtu zapojí zhruba 114 milionů korun na financování některých projektů, o které požádaly jednotlivé odbory magistrátu.

Mgr. Jana Doleželová
Magistrát města Olomouce
tiskové oddělení