Více než šestnáct miliónů korun chce v příštím roce směřovat hejtmanství na podporu vzdělávání na vysokých školách a sedm set tisíc na podporu studia v zahraničí. Zastupitelé Olomouckého kraje o tom jednali na svém prosincovém zasedání.

V dotačním titulu Program na podporu vzdělávání na vysokých školách v Olomouckém kraji v roce 2022 jde o zlepšování kvality vzdělávání na vysokých školách s cílem zvýšení uplatnitelnosti absolventů jednotlivých typů akreditovaných studijních programů na trhu práce, o rozvoj spolupráce vysokých škol a středních škol v regionu nebo například podporu profesně zaměřených studijních programů na vysokých školách v Olomouckém kraji,“ informoval radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Cílem programu Studijní stipendium Olomouckého kraje na studium v zahraničí v roce 2022 je pak podpora zahraničních studijních pobytů žáků denního studia středních, vyšších odborných škol se sídlem na území Olomouckého kraje nebo studentů vybraných studijních oborů vysokých škol na celém území ČR s trvalým pobytem na území Olomouckého kraje.

Studium v zahraničí je pro všechny žáky a studenty velmi důležitou zkušeností pro zvýšení jejich vzdělanosti i sebedůvěry. Tato zkušenost bezpochyby pomůže studentům uplatnit se na trhu práce a může pomoci i hospodářskému růstu v Olomouckém kraji,“ doplnil Aleš Jakubec.

Bc. Eva Knajblová
Odbor kancelář hejtmana
Oddělení tiskové a PR
vedoucí oddělení
http://www.olkraj.cz

Ilustrační fotografie od Pixabay na Pexels.com