Včera úderem 18. hodiny vešlo v platnost nejnovější nařízení vlády o uzavření všech vánočních trhů. S prvním letošním sněhem stánky na Horním i Dolním náměstí potemněly, a s nimi i vánoční strom a výzdoba v centru města. To samozřejmě vyvolalo vlnu nevole a rozhořčení. Olomoučané se ale nemusejí bát, o kouzelnou vánoční atmosféru nepřijdou. Po dohodě primátora města Olomouce Mirka Žbánka s pořadateli trhů, kteří měli na starost právě také vánoční světelnou výzdobu, na sebe tento závazek převezme město a náklady na její provoz uhradí ze své kasy. „Je to právě i nádherně nasvícené centrum, co dotváří tu kouzelnou atmosféru adventní Olomouce, o to lidi připravit nemůžeme,“ říká primátor, který zároveň jedná s pořadateli o možnosti zachování alespoň části tradičních trhů.

Nálada v centru města byla včera v podvečer hodně zjitřená a lidé, kteří přišli na poslední chvíli podpořit stánkaře alespoň malým nákupem nebo si třeba jen užít poslední punč, samozřejmě neskrývali zklamání a zlost, že tolik oblíbené olomoucké Vánoční trhy musejí skončit. „V šest hodin večer jsme vypnuli elektřinu na stáncích a světelnou výzdobu, abychom skutečně docílili toho, že stánkaři zavřou a lidé se nebudou na náměstí moc zdržovat. Atmosféra byla napjatá a chtěli jsme předejít tomu, že by nedejbože musela zasahovat policie. Zůstala svítit jen radnice, která má přípojku z jiné větve,“ vysvětluje pořadatel Vánočních trhů Petr Ilgner. Temné náměstí však nechce nikdo, zvláště před Vánoci. Kulturní Olomouc, která má společně s provozováním trhů ve smlouvě uloženo také zajištění vánoční světelné výzdoby, se proto dohodla s primátorem, že město tyto náklady převezme. Stromeček i výzdoba na lampách už tedy opět svítí!

Předvánoční Olomouc každoročně lákala k návštěvě lidi nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí. Zdejší Vánoční trhy návštěvníci považovali za jedny z nejkrásnějších a s nejlepší atmosférou. Poslední dva roky však mnohé změnily. „To, co se teď děje, je smutné pro všechny. Já bych byl ale rád, kdybychom si i v této zdánlivé beznaději dokázali uvědomit, že adventní atmosféra, kterou dokáže dýchat centrum Olomouce, netkví jen ve stáncích s punčem. Samozřejmě, že máme i tuto stránku předvánočního období všichni rádi, ale to hlavní, co vytváří kouzlo Vánoc, je čas strávený s blízkými a tradice. A právě ty chceme v centru města ponechat. Ty dětem, a koneckonců ani sobě, nemůžeme vzít. Tradiční vánoční výzdobu si tedy budeme moci užít i nadále, u stromečku zůstane dětmi tolik oblíbená zvonička a přesuneme sem i dřevěný betlém, který stojí na Dolním náměstí. A jednáme s Kulturní Olomoucí také o tom, že bychom chtěli zachovat alespoň část trhů. Jak to ale udělat tak, aby toto řešení nebylo nějak napadnutelné s ohledem na nejnovější nařízení vlády, to ještě společně s pořadatelem konzultujeme s právníky,“ říká primátor Žbánek, který by chtěl v centru města vánoční atmosféru co nejvíce podpořit.

Na sociálních sítích se začaly šířit informace o tom, jak si s nastalou situací poradili v jiných městech a jak dokázali vánoční trhy udržet. Zdá se, že podobná naděje je i v Olomouci, na odborný závěr právníků se však zatím čeká. Teoreticky by mohla být ve hře také varianta přesunutí některých prodejců na tržnici. Zatím jsou však jednání ve fázi úvah a zjišťování zákonných možností. Začátkem týdne by snad mohlo být jasněji.

Petr Ilgner by se vzdal jen velmi nerad. „Po minulém roce, kdy Vánoční trhy sice fungovaly, ale s mnohými omezeními, jsme skončili ve ztrátě. I přesto jsme se ale s městem dohodli na pořádání trhů i nadále, i když s obavami a jistým rizikem, které s sebou nese každé podnikání. A zvlášť v této době. Ovšem co se stalo teď, je totální podpásovka. Jasný signál toho, že tady neexistuje žádná předvídatelnost. Musíme teď zhodnotit, jaké jsou naše možnosti, tak abychom se nedostali do problémů. Nařízení nechceme obcházet, ale zároveň bychom byli rádi, kdyby se nám ve spolupráci s městem podařilo alespoň něco zachránit,“ doufá pořadatel.

Ačkoli jsou stánky už zavřené, bourat se zatím nebudou. Pořadatel zatím vyčkává na definitivní závěr od svých právních poradců a na výsledky jednání s vedením města. Záměr mají společný. Tradiční Vánoce v Olomouci a jejich atmosféru zachránit alespoň tak, jak to povoluje současná situace.