Zlínský kraj má celkově výborné podmínky pro život, a dokázal tak zazářit v jedenáctém ročníku srovnávacího výzkumu Místo pro život. V něm analytická agentura Datank hodnotí data získaná z nezávislých zdrojů a údaje z průzkumu prováděného mezi 2 320 obyvateli. Na stříbrnou příčku se vyhoupl Kraj Vysočina, bronz získává Jihomoravský kraj.

Na Zlínsku je bezpečno, škol je ale málo

Lidé jsou ve Zlínském kraji s prostředím, v němž žijí, velmi spokojeni. Objektivně se zde mohou ve srovnání s ostatními regiony cítit především bezpečně. Počty trestných činů v přepočtu na 1000 obyvatel jsou zde velmi nízké. Data vyhodnocovaná v rámci výzkumu ukazují, že studenti rádi využívají místní soukromé i veřejné vysoké školy. Atraktivita vysokých škol počítaná podílem studentů studujících na vysokých školách ve svém kraji je v České republice vůbec nejvyšší. Na Zlínsku je rovněž velmi nízká nezaměstnanost. Skvělých výsledků region dosahuje, také pokud jde o počet lůžek v zařízeních sociálních služeb v přepočtu na 1000 obyvatel či kapacitu zařízení pro seniory, v kraji je rovněž dostatek zubařů i lékáren. Průměrných hodnot při celorepublikovém srovnání Zlínský kraj dosahuje, pokud jde o produkci komunálního i podnikového odpadu v přepočtu na obyvatele. Obdobné je to se sběrem papíru, plastu, skla nebo elektroodpadu, tedy s recyklací odpadu. Na průměrné úrovni je dále i kapacita čističek odpadních vod nebo množství pošt. Průměrná je na Zlínsku i naděje na dožití žen i mužů. Zlepšit by si zasloužila oblast školství, a to především ve smyslu navýšení kapacit. Počet dětí ve třídách základních škol je zde vůbec nejvyšší. Na chvostu kraj je, také pokud se jedná o spolkovou činnost. Nejrůznějších sdružení, nadací a obecně prospěšných společností je tu opravdu málo. Počtem železnic, dálnic i rychlostních komunikací se kraj také příliš chlubit nemůže.

Cena patří všem, kteří pro Zlínský kraj dělají a dělají v něm krásné věci. Je to ocenění naší společné práce, nejenom zástupců kraje, ale všech, kteří v kraji žijí. Náš kraj je tak specifický, že každý, kdo náš kraj trochu pozná, tak si ho musí zamilovat,“ říká hejtman Zlínského kraje Radim Holiš.

V Olomouckém kraji myslí na zdravotnictví, slabé jsou naopak pracovní podmínky

Na Olomoucku je při celorepublikovém srovnání velmi vysoký počet lékařů v přepočtu na 1000 obyvatel, stejně tak je tomu s počty zubařů. Vysoká je rovněž kapacita zařízení pro seniory. Nadprůměrných výsledků dosahují místní studenti u státní části maturitních zkoušek. K pozitivům kraje patří také nízká kupní cena rodinných domů. Z infrastruktury je možné vyzdvihnout vysoký počet veřejných čerpacích stanic, nadprůměrný počet čističek odpadních vod i minipivovarů. Na celorepublikovém průměru je Olomoucký kraj, pokud jde o bezpečnost. Konkrétně je možné uvést počet trestných činů, počet nehod na 100 kilometrů silnic nebo počty zraněných osob na jednu dopravní nehodu. Průměrný je také počet vozidel na silnicích. V oblasti životního prostředí nevybočuje kraj nijak v oblastech, jako je produkce podnikového odpadu nebo podíl čištěných odpadních vod vypouštěných do kanalizace. Na chvostu je region zejména, pokud jde o pracovní trh. Vysoká nezaměstnanost, nízká míra ekonomické aktivity a nízký podíl hrubého domácího produktu na jednoho obyvatele. Čistý příjem na jednoho člena domácnosti je také jeden z nejnižších. Do práce se zde dlouho dojíždí, ve třídách se tísní nadprůměrný počet žáků.

Vítězem kategorie AKTIVITA se stávají Ondřej a Katarína Vlčkovi

Kolegium výzkumu Místo pro život udělilo v letošním roce podruhé ocenění, které má ohodnotitkonkrétní aktivitu, která kdekoli v České republice v daném roce přispěla ke zlepšení života obyvatel. Vítězem může být osobnost, ale také stavba nebo řešení nějakého problému. Letošním vítězem se stávají manželé Ondřej a Katarína Vlčkovi. Ocenění si zasloužili za vytvoření největší soukromé nadace. Nadace rodiny Vlčkových se věnuje nevyléčitelně nemocným dětem.

Já bych chtěla jménem manželů Vlčkových moc poděkovat. Máme z ceny velkou radost a moc si jí vážíme. Jsme na začátku naší cesty k vybudování střediska dětské paliativní péče a dětského hospice na pražské Cibulce a určitě nám to dodává spoustu energie do dalších let,“ říká Jana Krákorová, vedoucí kanceláře Nadace rodiny Vlčkových.

VÝSLEDNÉ POŘADÍ KRAJŮ ZA ROK 2021
1.Zlínský kraj
2.Kraj Vysočina
3.Jihomoravský kraj
4.Královéhradecký kraj
5.Jihočeský kraj
6.Plzeňský kraj
7.Středočeský kraj
8.Liberecký kraj
9.Olomoucký kraj
10.Moravskoslezský kraj
11.Pardubický kraj
12.Karlovarský kraj
13.Hlavní město Praha
14.Ústecký kraj

Srovnávací výzkum Místo pro život už jedenáctým rokem mapuje kvalitu života obyvatel v jednotlivých krajích České republiky. Výzkum Místo pro život veřejnosti nabízí možnost dlouhodobě sledovat stav jejich regionu a jeho vývoj. Výsledky srovnávacího výzkumu motivují a inspirují státní správu i samosprávu, nevládní organizace, podnikatele i občany, a vedou tak ke zlepšování podmínek ovlivňujících kvalitu života. Mnohdy důležitější než hmotné statky je pro řadu lidí fungující občanská společnost, vzájemný mezigenerační respekt a tolerance rozdílných názorů. Organizátoři projektu Místo pro život se snaží také na tyto hodnoty poukázat a upozornit na jejich důležitost.