Zateplená fasáda, střechy, nová okna, bezbariérový vstup i jedno zcela nové oddělení. To vše čeká už v březnu na 120 dětí z MŠ Dělnická, které kvůli celkové rekonstrukci školky už několik měsíců dojíždějí do náhradních prostor v bývalé základní škole Přichystalova. Kromě zmíněných energetických opatření a rozšíření kapacity školky zde vznikne ještě malá fotovoltaická elektrárna a ve čtyřech třídách nahradí původní zářivky nová biodinamická LED svítidla. Tato chytrá řešení bude v rámci spolupráce s městem financovat Veolia Energie, která podobné prvky plánuje instalovat i v dalších budovách olomouckých škol a školek.

Město Olomouc se snaží postupně navyšovat kapacity v mateřských školách a aktuální jsou také samozřejmě energetická opatření, která se postupně realizují nejen na budovách školských zařízení. Kompletní rekonstrukce MŠ Barevný svět v Dělnické ulici spojuje oba záměry. „Ve školce vzniká úpravou dispozic úplně nové oddělení pro dalších 24 dětí a na všech pavilonech se provádí zateplení. Energetické úspory jsou pro nás velkým tématem, snažíme se je zavádět všude tam, kde je to možné,“ říká primátor města Olomouce Mirek Žbánek o investici za necelých 24 milionů korun bez DPH. Tato cena je o téměř 9 milionů nižší, než s jakou počítal rozpočet.

Rozšíření kapacity školky o jedno oddělení i energetická opatření jsme se rozhodli realizovat současně, jsou to provázané akce. Stavba by měla být hotová do konce února. Aktuálně jsou až na drobné úpravy dokončeny fasády a střechy a pracuje se na plochách kolem pavilonů i ve vnitřních prostorách. Tam úpravy postupují podle toho, jak se v začátku rekonstrukce postupně uvolňovaly jednotlivé pavilony,“ popisuje investiční náměstek primátora Martin Major. V jedné z budov už se například dělají nivelační stěrky, kompletovaly se zdravotně-technické instalace, namontované už jsou i vnitřní parapety. Jsou hotovy hrubé podlahy, dokončují se vnitřní omítky, obklady, podhledy i zvedací plošina. V dalších dvou pavilonech zatím probíhají teprve hrubé zednické práce, kompletují se rozvody vzduchotechniky, provádějí se obklady a omítky. Úpravou projde také hřiště v zahradě školky, kde nyní dodavatel osazuje nové herní prvky a zastřešuje pískoviště.

Ačkoli energetická opatření na školce Barevný svět jsou poměrně rozsáhlá, současné technologie dovolují jít ještě dál. Ruku k dílu se rozhodla přiložit společnost Veolia Energie ČR, která sponzorsky zajistí chytrá řešení za více než půl milionu korun. Spolupráci s městem navíc plánuje i na dalších školských objektech.

Podařilo se nám dojednat spolupráci s Veolia Energie, která se rozhodla tady na Dělnické realizovat pilotní projekt a doplnit naši rekonstrukci o další energeticky úsporné prvky, tedy smart osvětlení a fotovoltaický systém. Nejen že se tak zvýší energetická úspora, ale systém bude sloužit i jako výchovné téma využití obnovitelných zdrojů energie,“ těší se z navázané spolupráce náměstek primátora Karel Konečný. Instalace fotovoltaického systému a biodynamických svítidel bude stát 512 tisíc korun. Celou částku financuje Veolia Energie ČR.

A plánuje v Olomouci realizovat obdobná opatření i na dalších budovách škol a školek. „V současné době už jsme se se zástupci města domluvili na podobném projektu také na základní škole Stupkova a určitě bychom v této spolupráci rádi pokračovali i nadále. Toto jsou technologie a opatření, které umíme dělat opravdu dobře a bereme to mimo jiné také jako osvětu pro Olomoučany, jak lze dnes k potřebě úspor energie přistupovat,“ vysvětluje Kamil Vrbek, ředitel regionu Střední Morava Veolia Energie ČR. Ihned po kolaudaci stavby tedy Veolia na střeše školky instaluje fotovoltaický systém a ve čtyřech třídách zapojí chytrá svítidla, jejichž intenzitu a teplotu si budou moci vyučující regulovat přesně podle potřeby a činností, které budou s dětmi ve třídách právě provádět.