Jednu z nejrušnějších ulic v Olomouci postupně ozdobí nové stromořadí. V části Velkomoravské ulice se chystá podzimní výsadba platanů, které nahradí dožívající lípy. Obnova zeleně podél komunikace proběhne ve dvou etapách. První se uskuteční do konce roku, druhá je v plánu na podzim 2022.

Celkem 48 platanů, které vytvoří budoucí nové stromořadí, vysadí zahradníci ještě letos v části ulice mezi křižovatkami s ulicemi Schweitzerova a Rooseveltova. „Postupnou obnovu zeleně podél této velmi frekventované komunikace připravujeme na základě studie, kterou pro nás zpracovala krajinářská architektka. Smyslem je, aby tady zeleň nejen zůstala, ale aby zde stromů rostlo daleko více a navíc dokázaly lépe odolávat náročnému prostředí města,“ objasnil náměstek primátora pro oblast městské zeleně Otakar Štěpán Bačák.

Linii dožívajících 18 lip vysazených po levé straně ulice ve směru od řeky Moravy do centra, tak nahradí zcela nová skupina stromů. „Jde o druh platanů západních s užší korunou, Platanus occidentali. A co je důležité, stromů tam bude skoro třikrát více než nyní. Tento typ platanů dokáže do budoucna zajistit perspektivu zeleně a přispět ke zlepšení životního prostředí v místě silně zatíženém dopravou. Potvrzuje se to například i podél navazujících úseků Velkomoravské ulice, kde už tento druh platanů roste,“ doplnil náměstek primátora Bačák.

Aby se mohli zahradníci do první etapy obnovy zeleně pustit, musí jim nyní ustoupit stávající usychající lípy a zbytky živého plotu. „V rámci první etapy budou vykáceny dožívající dřeviny v linii, kde se nachází zbývající lípy srdčité. Tyto stromy dlouhodobě neprospívají, postupně usychají a odumírají,“ vysvětlila krajinářka Helena Přibylová z odboru městské zeleně magistrátu.

Druhou etapu obnovy stromů podél frekventované třídy město plánuje na podzim 2022. Už za rok by tak dožívající javory na opačné straně Velkomoravské ulice mělo nahradit dalších 27 platanů.