Už tuto sobotu 6. listopadu se budou sázet stromy i v olomoucké městské části Lošov. V prostoru pod místní hvězdárnou vytvoří nové stromořadí celkem 24 lip. Společnou výsadbu stromů pořádá město a komise městské části Lošov. Je to první z plánovaných krajinných úprav, které mají v této části města do budoucna vzniknout.

Hromadné sázení stromů v Lošově pod místní hvězdárnou začne v sobotu ve 13 hodin. „Pro zájemce budou připraveny sazenice stromů, kůly a vázací materiál. Kdo má možnost, ať si vezme potřebné nářadí s sebou. Občerstvení máme připraveno pro všechny, kdo přijdou s výsadbou pomoci,“ popsal plány na sobotní akci předseda KMČ Lošov Miroslav Charouz.

Nová alej lip srdčitých, která začne vyrůstat na pozemku města, bude lemovat polní cestu vedoucí k místní hvězdárně. S výsadbou proto místním pomohli pracovníci Lesů města Olomouce, kteří pro stromy už předem připravili výsadbové jámy. „Pozemek vybraný pro výsadbu aleje zároveň zatravníme, a to z důvodu svažitosti území a s tím spojené eroze, ke které zde dochází zejména při přívalových srážkách,“ vysvětlila Eva Škodová z útvaru hlavního architekta magistrátu.

Výsadba aleje v Lošově je první z plánovaných krajinných úprav, které mají tuto část města v budoucnu proměnit. „Připravujeme zde celý soubor opatření, která budou mít pozitivní vliv na protierozní a biologické funkce v okolní krajině. Ať už jsou to travnaté pásy, výsadby protierozních pruhů dřevin, mokřad i ovocný sad. Proto jsme ve spolupráci s komisí v Lošově vytipovali pozemky v majetku města nebo v majetku státu, které by byly vhodné z hlediska prostorového rozmístění v krajině a z hlediska pozitivních dopadů na celé území,“ objasnil další plány v této části města primátor Mirek Žbánek.

Už samotné výsadbě lipové aleje tak předcházela řada jednání. Na pozemcích v Lošově totiž hospodaří zemědělci, kteří museli nejprve souhlasit s vytvořením výsadeb v krajině a podpořit i plánovanou biodiverzitu v území. „O vysazené lípy se budou starat místní občané, někteří už vyjádřili zájem o adopci stromů,“ uzavřel předseda KMČ Lošov Miroslav Charouz.