Zajímá vás budoucnost kultury ve městě a rádi byste se o této problematice dozvěděli něco víc? Pak právě vám je určena veřejná prezentace nově vznikající Strategie kultury a kreativních průmyslů města Olomouce na období 2022 – 2027.

Veřejné projednání s diskuzí proběhne ve středu 3. listopadu 2021 od 16 hodin ve velkém sále zastupitelstva v budově magistrátu v Hynaisově ulici 10.

Olomouc si důležitost kultury uvědomuje a chce ji strategicky využívat jako nástroj rozvoje města. Proto připravujeme Strategii rozvoje kultury a kreativních průmyslů. Do její realizace jsme zapojili široké spektrum kulturních aktérů, kteří v Olomouci působí, aby došlo k přesnému mapování jejich potřeb a kulturního potenciálu,“ objasnila náměstkyně primátora pro kulturu Markéta Záleská.

Strategický dokument připravovaný na období následujících pěti let má specifikovat, čeho chce Olomouc podporou kulturního dění dosáhnout a nastavit rámec vize kulturního rozvoje na základě analýzy současného stavu kulturního prostředí města. Vize kulturního rozvoje je zpřesněna strategickými cíli, na které navazují konkrétní opatření a aktivity pro jejich naplnění.

K čemu vlastně slouží strategie rozvoje kultury ve městě?

Kultura pozitivně ovlivňuje kvalitu veřejného života v místech, ve kterých žijeme a pracujeme. Kulturní akce jsou platformou pro setkávání a podporují sounáležitost. Kultura nás inspiruje, vzdělává a podporuje kreativní myšlení. A právě kreativita často vede k inovacím a rozvoji. Kultura tak může podpořit i ekonomický a sociální rozvoj Olomouce.