Zítra bude zahájena rekonstrukce chodníku v Růžové ulici ve Vinarech. Ta spočívá v odstranění stávající trasy pro pěší a ve vybudování nového chodníku s povrchem ze zámkové dlažby. Chodník je řešen v současném směrovém i výškovém řešení – a v převážné délce také v šířkovém řešení. Součástí stavby jsou rovněž vjezdy k okolním nemovitostem. Rekonstrukce 239 metrů přijde město na 1 milion 568 tisíc korun, práce budou stavební firmě trvat šedesát kalendářních dnů.