Vodovody a kanalizace Přerov oznamují svým odběratelům, že dnes došlo k havárii na vodovodním zásobovacím řadu DN 600 z vodojemu Švédské šance do města Přerova. V důsledku toho musí být tento řad odstaven z provozu, aby bylo možné závadu odstranit. Z tohoto důvodu dojde k zásobování pitnou vodou jen z vodojemu Čekyně. Při tomto přepojení může dojít k dočasnému zakalení pitné vody ve vodovodní síti. Toto přepojení by nemělo znamenat omezení dodávky vody do města Přerova. Náhradní zásobování Újezdce je v řešení.