Ve dnech 23.8. 2021– 27.8.2021 bude částečně uzavřena silnice II/366 v ul. Kostelecká před a za křižovatkou s ul. Fanderlíkova v Prostějově. Důvodem je Velkoplošná vysprávka komunikací. Veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije volnou část komunikace.

Odpovědná osoba: STRABAG a.s., Ing. Tomáš Chromčík, tel.: 602 133 676.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu