Ve dnech 30. 8. 2021 až 17. 10. 2021 bude uzavřena ul. Italská, z důvodu akce „Havarijní oprava topného kanálu a potrubních rozvodů v ulici Italská, Prostějov“.

Odpovědná osoba: za Domovní správu Prostějov, s. r. o., IČ: 262 59 893, Pernštýnské nám. 176/8, 796 01 Prostějov, Ivan Marek, tel.: 602 416 083

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu