Částečná a úplná uzavírka komunikací: místní komunikace (chodníky a komunikace) ul. Husovo nám, Winklerova, Sokolská, Rozhonova, Hvězdy, Švabinského, Pražská, Na Příhoně, Trávnická, Karlov, Vrchlického, Svatoplukova (i silnice II/150), V. Ambrose. 

důvod uzavírky: provádění stavby „Umístění optické sítě – IV. etapa“ 

na dobu: od 19.7.2021 do 30.10.2021 

rozsah uzavírky: úplné uzavírky chodníků, částečné uzavírky místních komunikací a silnice II/150 (pracovní místo a překopy po polovinách) 

objížďka: není stanovena, bude využito okolních nezavřených chodníků a částí místních komunikací a silnice

Po dobu uzavírky veškerá doprava včetně vozidel hasičů a záchranné služby využije okolní komunikace.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu