Statutární město Prostějov, zastoupené Odborem správy a údržby majetku města Magistrátu města Prostějova, IČO 00288659, nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01  Prostějov

p o v o l u j e                             částečnou i úplnou uzavírku

komunikace:                             nám. T. G. Masaryka v Prostějově
důvod uzavírky:                       Prostějovské léto 2021

úplná uzavírka nám. T. G. Masaryka (koncerty) od 16:00 do 23:00hod.  
dne: 29.07.2021, 11.08.2021, 12.08.2021, 19.08.2021, 24.08.2021, 25.08.2021, 26.08.2021

částečná uzavírka pouze komunikace před radnicí a parkoviště (umístění podia):
25.07.2021 od 14:00hod. – 14.09.2021 do 24:00

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu