Ve dnech 30. 6 – 2. 7. 2021 bude prováděna betonáž opěry rekonstruovaného mostu přes Romži v ulici Vrahovická. Z technologických důvodů musejí být práce prováděny bez přerušení v celé šířce mostu.
Z tohoto důvodu dojde ve středu 30. 6. 2021 ve 12:00 hodin k zamezení průchodu přes most. K opětovnému umožnění průchodu dojde  v pátek 2. 7. 2021 od 10:00 hodin.

Děkujeme za respektování tohoto krátkodobého zamezení průchodu.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu