Ve spolupráci s potravinovou bankou organizuje statutární město Prostějov materiální sbírku pro dobrovolníky, kteří pomáhají s odstraňováním škod po tornádu na jižní Moravě. Aktuálně jsou potřeba opalovací krémy a kšiltovky. Prosíme občany, kteří se do sbírky zapojí, aby tyto komodity nosili do Turistického informačního centra vedle hlavní budovy prostějovské radnice, nám. T. G. Masaryka. Sbírka končí ve středu 30. 6. 2021.

Děkujeme

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu