Ve dnech 25. 6. – 27. 6. 2021 bude úplně uzavřena místní komunikace v ul. Za Olomouckou v Prostějově (v úseku od kruhového objezdu až po vjezd do areálu firem) z důvodu realizace stavby „II/366 Prostějov – přeložka silnice“.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu