Ve dnech 19. 6. 2021 – 20. 6. 2021 bude probíhat úplná uzavírka II/367 v ul. Kralická v Prostějově, v úseku od kruhového objezdu s ul. Kojetínská po kruhový objezd s ul. Dolní.

Objížďka: ze silnice III/3674 v ul. Kralická na místní komunikaci ul. Průmyslová, II/150 ul. Vrahovická, Svatoplukova, Újezd, II/367 Dolní a zpět

Důvodem uzavírky je realizace stavby “D46 MÚK Prostějov“ – Montáž ŽB nosníků nového mostu na D46 – SO203.
Za uzavírku odpovídá za společnost STRABAG a.s., Na bělidle 198/21, 150 00 Praha, Ing. T. Chromčík, tel.: 602 133 676.

Podrobnosti najdete na stránkách úřadu – www.prostejov.eu