Olomoucký kraj vylepší svůj on-line rozklikávací rozpočet a to tak, že ho zcela zpřístupní veřejnosti až na úroveň jednotlivých faktur. Zavedení novinky schválili na svém posledním zasedání krajští radní.

Jedná se o další krok k větší transparentnosti veřejné správy. Lidé si budou moci od 1. června 2021 více do detailu kontrolovat, jak kraj s veřejnými prostředky hospodaří. Hejtmanství tak zároveň vysílá signál, že nemá co skrývat,“ informovala Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje odpovědná za investice a transparentnost.

Do detailního rozklikávacího rozpočtu se zájemci dostanou prostřednictvím krajských webových stránek s použitím odkazu https://rklik.olkraj.cz/. Detaily do úrovně faktur pak najdou v záložce „DETAIL“ a „Transparentní příjmy a výdaje s členěním do prvotních dokladů“.

Uzavřené faktury budou členěny podle oblastí, jako je školství, doprava nebo zdravotnictví. Zároveň s fakturami nabídne aplikace také detailní přehled všech dalších výdajů a příjmů Olomouckého kraje.

Bc. Eva Knajblová
manažer komunikace
http://www.olkraj.cz