Řidiči pozor na ul. Vodní!

Dnes 05.05.2021 od 9:30 hod. bude instalováno nové dopravní značení na ul. Vodní a komunikace bude JEDNOSMĚRNÁ. Vjezd bude z ul. Mlýnská – Na Hrázi – B. Šmerala. Z Poděbradova nám. u pošty nebude možný vjezd.

Žádáme řidiče o zvýšenou pozornost a respektování nového dopravního značení.