Ve dnech 3. 5. – 30. 6. 2021 bude částečně omezen provoz na komunikaci Komenského (od ulice Netušilova po ulici Na spojce). Dále bude omezen vjezd z ulice Na Spojce na parkoviště. Bude zde probíhat oprava vodovodu, kterou realizuje společnost INSTA CZ s.r.o.,  Olomouc, odpovědná osoba J. Vlachynský, tel. 602 483 999