13. 04. 2021 od 07:30 do 15:30

Vypnutá oblast: bytové domy B. Šmerala č. 1, 3, 5, 7 a zahrady s parc. č. 1654/1 a 1651.

15. 04. 2021 od 07:30 do 15:30

Vypnutá oblast: bytové domy B. Šmerala č. 9, 11, 11a, 11b, 13, 13a, 15, 17, garáže, zahrada parc. č. 1677/2.